Türkiyesiz Balkanlar, Balkansız Türkiye Düşünülemez - Balkan Günlüğü Gazetesi

(AA) Rifat SAİT

24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Balkan Günlüğü Gazetesi İmtiyaz Sahibi

(AA) Rifat SAİT

Türkiyesiz Balkanlar, Balkansız Türkiye düşünülemez

Türkiyesiz Balkanlar, Balkansız Türkiye düşünülemez


Son Güncelleme :

06 Haziran 2020 - 15:34

332 okuma


[responsivevoice_button voice=”Turkish Female” buttontext=”Yazıyı Sesli Dinle/Durdur”]

Balkanlar , Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, Türkiye’nin batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. İçinde onlarca ırk, din, renk ve milletin olduğu 80 milyonluk bir yarım ada.
Bölge için son yıllarda kökeni Türkçe olan Balkan yerine Güneydoğu Avrupa (SEE-South East Europe) terimi de kullanılıyor. Balkan kelimesi, Avrupalı tarafından beğenilmeyerek Güney Doğu Avrupa terimi kullanılmaya başlanmıştır. İlginçtir, Kilise, katedral, Türk düşmanlığını gösteren heykeller dikilerek Türklük ve İslam silinmeye çalışılıyor. Kendisi de bir Balkanlı olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirinde dediği gibi “Sahipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır. “
Osmanlı’ya 600 yıl boyunca ikametgâh olmuş ve yarenlik yapmış Tuna boyları veya suyun öteki tarafı dediğimiz Balkanlar Evladı Fatihan’ın doğum yeridir. Osmanlı öncesinde Peçenekler, Vardoroitler, Kıpçaklar, Kumanlar, Avarlar gibi Türk boylarına yüzlerce yıl ev sahipliği yapmış Balkanlar, son dönemde uyanık Avrupalıların hokkabazlığı ile Güney Doğu Avrupa olarak güncellenmeye çalışılıyor.
Bugün Balkan yarım adasında iki milyona yakın Türk, 10 milyon kadar akraba toplulukları dediğimiz Arnavut, Boşnak, Pomak, Torbeş kardeşlerimiz yaşıyor. Buna mukabil Türkiye’de ise 18 Milyon dolaylarında Balkanlardan göç etmiş Evladı Fatihan torunları var. Öyle ki Diyarbakır Bismil’den Trakya, Marmara, Ege. Karadeniz ve Akdeniz’e kadar her yere ulaşmışlar.

Bazen espri yapıp, Diyarbakır hem Güney Doğu Anadolu hem Güney Doğu Avrupa (Balkan) şehridir, diyoruz. Öyle değil mi? Türkiye bir Balkan ülkesi, Diyarbakır da Türkiye’nin bir şehri olarak Balkan şehridir. Diyarbakır Bismil’de Balkan savaşları döneminden göç edip yerleşen ve oradaki demiryolu yapımında emek vermiş Balkan göçmeni vatandaşlarımız var. Aslında Ağrı, Van, Adıyaman, Adana… Bütün Türkiye Balkandır. Geçenlerde deprem felaketi yaşayan Elazığ’ın (El aziz) Sivrice ilçesi, şair Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre isimli eserindeki Tuna nehri kıyısında eskiden Romanya’nın şimdi ise Bulgaristan’ın toprağı olan Silistre’den gelip buralara yerleşen Balkan göçmenlerinin ikamet ettiği yerdir. Bosna-Hersek’te Sırpların bir günde 8834 Müslüman Boşnak’ı acımasızca katlettiği ve soykırım uyguladığı Srebrenica şehri ismini Gümüş’ten alır ve bir dönem Gümüşhane’den buraya göç edenlerin bu ismi verdiği söylenir. Makedonya’nın Kumanova şehri, ismini Kuman Türklerinden alır. Yine aynı şekilde Bosna’da her yıl kutlanan meşhur Ayvaz dede şenlikleri Manisa Akhisar’dan buraya gelip yerleşen bir Türk aksakallısından esinlenir. Kosova’nın üçüncü büyük vilayeti Ferizaj ise ismini yine Manisa Turgutlu tarafından buraya göç etmiş Feriz Bey’den alır. Bununla ilgili ege üniversitesi Kütüphanesinde çok güzel bir eser vardır. Ferizay’a ismini veren Feriz beyin akrabaları hala Turgutlu’da yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti İstiklal marşının yazarı rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un babası Kosova’nın İpek şehrindendir. Akif bir şiirinde şöyle der: “Nerde olsa karşıma çıkıyor kanlı bir ova, Sen misin yoksa hayalin mi vefasız; Kosova? Bunu benden duyunuz ben ki evet Arnavut’um, Başka bir şey diyemem işte Perişan yurdum”

Rahmetli dedem Bekir Sait (Bajrami) Kosova’da doğup büyümüş önemli bir Arnavut kahramanı idi. Komünist milliyetçi Sırplara ve TİTO’ya karşı savaşlar içinde yer aldı. Rahmetli dedem anlatıyor: “Kosova’da bize siz nesiniz diye sorarlardı. Biz de Elhamdülillah Türk’üz, derdik. Çünkü Balkanlarda Müslümanlık Türklük demekti” Bugün hala Kosova’da, Batı Trakya’da (Yunanistan) K.Makedonya’da, Bosna’da, Bulgaristan’da, Romanya’da Türkçe konuşuluyor. Kosova’nın Mamuşa belediyesi resmi olarak bir Türk belediyesi, K.Makedonya’nın Merkez Jupa belediyesi resmi bir Türk belediyesidir. Türkçe buralarda resmi dildir. Türk bayrağı dalgalanır. Atatürk’ün babası Ali rıza efendinin dedeleri Makedonya’nın Debre yakınlarındaki bu köyü Merkez Jupa’dandırlar. Annesi Zübeyde Hanım ise Yunanistan’ın Selanik ili Langaza (Langada) kasabasındandır. Kosova’da her milletin bir bayram günü vardır. Kosova’daki Türklerin bayram günü 23 Nisan’dır. Kosova’da 23 Nisan Türklerin resmi bayramıdır ve tatildir. Aynı şekilde 21 Ocak tarihi de K.Makedonya Türklerinin resmi günü ve bayramıdır.

Türkiye Cumhuriyeti İstiklal marşının yazarı rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un babası Kosova’nın İpek şehrindendir. Akif bir şiirinde şöyle der: “Nerde olsa karşıma çıkıyor kanlı bir ova, Sen misin yoksa hayalin mi vefasız; Kosova? Bunu benden duyunuz ben ki evet Arnavut’um, Başka bir şey diyemem işte Perişan yurdum”

Balkan’ın bir Türkçe kelime olduğunu söylemiştik. Bal ve Kan şeklinde iki heceden oluşur. Bir yanda Bal diğer yanda kan. Tam 600 yıl boyunca önce Bal gibi olmuştur ama sonra adeta Kan kusmuştur. Ne yazık Türklerin Balkanlardan çekilmesiyle, bu bölgede milliyetçilik akımları, Türk düşmanlığı, Ortodoks ve Slav milliyetçilikleri sürekli kan akmasına neden olmuştur. Başta Ruslar olmak üzere Batılı devletlerin fitne ve fesatları sonucu bölgedeki Türk ve Müslüman ahali rahat yüzü görmemiştir.

Pek bilinmez, Yıldırım Beyazıt’in, Moğolların Anadolu istilasında Timur’a yenilmesinden ve yapılan Ankara anlaşmasından sonra Osmanlı Anadolu’dan kısa bir süreliğine tamamen çekilir ve Balkanlara geçer. O sırada Osmanlı sadece Balkanlarda vardır, Anadolu’da yoktur. Bugün bile hala Osmanlı, bir Balkan imparatorluğu olarak bilinir. Balkanlarda hemen her noktada bir Türk izi vardır. Bugün Sırpça, Boşnakça, Arnavutça gibi Balkan dillerinde yüzlerce Türkçe kelime vardır ve hala kullanılır. Bürek, yastik, kapicik, Islah….

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk de bir Balkan insanıdır. Selanik’te doğmuş, Makedonya’da askeri okulda yetişmiştir. Türk tarihine baktığınızda ilk Türkçe sözlüğü (Kamusi Lugati Türk) Şemsettin Sami’nin yazdığını görürsünüz. Peki, kimdir Şemsettin Sami? Diğer ismi Sami Fraşeri olan Şemsettin Sami, Galatasaray spor kulübünün kurucularından Ali Sami Yen’in babasıdır. Arnavut Fraşeri ailesinin üç çocuğundan biridir. Türkiye Cumhuriyeti İstiklal marşının yazarı M.Akif yukarıda da bahsettiğimiz gibi Arnavut bir babanın oğludur. Osmanlı İmparatorluğunda 44 vezir Boşnak, 38 vezir Arnavutlardandır. Cennet mekân Abdülhamid Han’ın en güvendiği ve saray muhafız komutanı yaptığı İsa Bolidin Arnavut’tur. Fatih Sultan Mehmet’in Aydın beyliğinin Osmanlıya başkaldırması sonucu onlara karşı düzenlediği savaşta yanında aynı zamanda kayınçosu olan Sırp prensi vardır. O tarihte Sırplar birçok savaşta Osmanlının yanında yer almışlardır.

1912-1913 yıllarındaki Balkan savaşlarında Rumeli’yi kaybetmeye başlarız. Öyle ki; 1453 yılında fethedilen İstanbul’dan 64 yıl önce, 1389 yılında fethedilen Kosova, Selanik, Makedonya birer birer gider elimizden. Çok acıklı bir hikâyenin başlangıcıdır aslında. Bugün pasaportla gidilen ve Yahya Kemal Beyatlı’nın doğduğu ve şiirine konu olan şehir Üsküp’ü, Sultan Murad Han’ın uğruna şehit düştüğü ve türbesinin olduğu Kosova’yı, Atatürk’ün doğup büyüdüğü Selanik’i kaybederiz. Bu kolay bir şey değildir. Tam 600 yıl boyunca vatan olan bir yeri kaydediyorsunuz. Bugün dahi birkaç yıl yaşadığınız bir evden taşınırken bile hüzünlenirsiniz. Balkanları kaybedince çok dramatik olaylar yaşanır. Bunlardan biri de asıl forma rengi bayrağımızın renkleri Kırmızı – Beyaz olan Beşiktaş futbol takımı aldığı bir kararla Balkanlar tekrar alınana kadar hüzün ve matemin bir işareti olarak kırmızının yerine Siyahı kullanmaya başlarlar. Ve renkleri Siyah –Beyaz olur.

Balkanlarda Türkler, Türkçe, Türk izleri vardır, Türkiye’de Balkanların kökü vardır. Hatta o yüzden Balkan kökenli insanlar Türkiye’nin çimentosuyuz derler. Böyle sözlerden konu açılmışken, Balkan Rumeli insanının söylediği şu söz de önemlidir: Balkan göçmenlerinden sağcı da çıkar solcu da ama devlete asla karşı gelinmez. Zira Balkanlardan gelenler, vatan kaybetmenin ne olduğunu ve değerini çok yakından bilirler. Balkanlar, Türklerle ateş alır, ışık olur ve ısı verir. Zengin Kültür hazinesine sahip olan Balkanların güvencesi Türklerdir. Balkansız bir Türkiye, Türkiyesiz bir Balkan asla düşünülemez.

 

Türkiyesiz Balkanlar, Balkansız Türkiye düşünülemez

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.