ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU – II

19 Nisan 2024 - 11:31

ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU – II

ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU – II
Son Güncelleme :

08 Mayıs 2010 - 22:00

241 okuma
(Last Updated On: 08/05/2010)

sempozyum13-15 MAYIS 2010

Celal Bayar Üniversitesi

Süleyman Demirel Kültür Merkezi

MANİSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleme Kurulu

Onursal Başkan

Prof.Dr. Semra ÖNCÜ

Rektör

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Ünal ŞENEL

Merkez Müdürü

Üyeler

Prof.Dr. Ömer TURAN

Prof.Dr. Mehmet ERSAN

Prof.Dr. Turan GÖKÇE

Prof.Dr. Ayşe ÜSTÜN

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Emin BALKAN

Prof.Dr. Osman BİLEN

Prof.Dr. Adem CEYHAN

Prof.Dr. Pervin ÇAPAN

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

Prof.Dr. Mehmet ERSAN

Prof.Dr. İlhan GENÇ

Prof.Dr. Turan GÖKÇE

Prof.Dr. Fazıl GÖKÇEK

Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN

Prof.Dr. Ayşe İLKER

Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

Prof.Dr. İbrahim ŞAHİN

Prof.Dr. Ömer TURAN

Prof.Dr. Ahmet Nezihi TURAN

Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN

Prof.Dr. Sema UĞURCAN

Prof.Dr. Ayşe ÜSTÜN

Prof.Dr. Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY

Yürütme Kurulu

Yrd.Doç.Dr. Ünal ŞENEL

Yrd.Doç.Dr. Anıl YILMAZ

Yrd.Doç.Dr. Özlem NEMUTLU

 

Sekreterya

Dr.Ayşegül ALAYBEYOĞLU        Tuba ARI

Dr.Harika DURGUN                        Cüneyt ÇETİNKAYA

Fevzi YETKİN                                  İrfan SOY

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI

SEMPOZYUMU – II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15 MAYIS 2010

Celal Bayar Üniversitesi

Süleyman Demirel Kültür Merkezi

MANİSA


ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI

SEMPOZYUMU – II

Celal Bayar Üniversitesi

Süleyman Demirel Kültür Merkezi

13 Mayıs 2010  Perşembe

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SALONU

 

 

08.00-09.00    Kayıt

 

09.00-10.00    Açılış Konuşmaları ve Şilt Takdimi

 

10.00-10.30    Açılış Tebliği

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

Gâzi Dervişler ve Balkanlar

 

 

10.30-10.40    Ara

 

Birinci Oturum

 

Oturum Başkanı:      Prof.Dr.Turan GÖKÇE

 

10.40-11.00     Prof.Dr. Osman BİLEN

Balkanlarda Osmanlı Öncesi Türk İzleri

 

11.00-11.20     Gülten Abdula NAZAR

Romanya’da Türk Varlığı

 

 

11.20-11.40     Arş. Gör.Selcen ÖZYURT ULUTAŞ

Bulgaristan’da Bir Türk Yurdu Deliorman

(XIV.-XVI. yüzyıllar)

11.40-12.00  Doç. Dr. İsmail DOĞAN

Kara Kilise’nin Ak İlmekleri

12.00-12.10           Tartışma

12.10-14.00     Öğle Tatili

YAHYA KEMAL BEYATLI SALONU

 

13 Mayıs 2010 Perşembe

 

Birinci Oturum

Oturum Başkanı:      Prof.Dr. Sema UĞURCAN

14.00-14.20    Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAĞIN

Balkan Savaşlarının Trajik Şiirleri: Hakkın Sesleri

14.20-14.40    Yrd.Doç.Dr. Rıza BAĞCI

Ömer Seyfettin’in İki Hikâyesinde Balkanlar ve Balkan Türkleri

 

14.40-15.00    Yrd.Doç.Dr. Ünal ŞENEL

Sâmiha Ayverdi’nin Balkan Seyahatleri

 

15.00-15.20    Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÇANDIR

Balkan Göçleri Bağlamında Orhan. Kemal’in “93 Harbi” İsimli Roman Çalışması

15.20-15.30     TARTIŞMA

 

15.30-15.40     ARA

 

İkinci Oturum

Oturum Başkanı:       Prof.Dr. Osman BİLEN

 

15.40-16.00    Prof. Dr. Feza TANSUĞ

Balkanlarda Türk Musikisi

 

16.00-16.20    Doç. Dr. Sibel PAŞAOĞLU

Türk(ü)lerin Dilinden 93 Harbi

16.20-16.40    Leyla OSMANZADE – Doç. Dr. Sibel PAŞAOĞLU

Vranje Müzik Kültürü Fenomeni

 

16.40-17.00 Mecbure Hasanova EFRAİMOVA

Rusçuk’ta Ayakta Kalabilen Türk Varlığı

17.00-17.10    Tartışma

MEHMET AKİF ERSOY SALONU

 

13 Mayıs 2010 Perşembe

 

Birinci Oturum

Oturum Başkanı:      Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN

14.00-14.20    Yrd. Doç.Dr. Bilgin ÇELİK

Büyük Güçlerin Balkanlardaki Rolü: Balkan İttifakının Kökenleri ve Sonuçları

 

14.20-14.40   Yrd. Doç. Dr. Osman KARATAY                                                               

Ortaçağda Macarlar Ve Boşnaklar: Zorlamalar ve Zoraki Tercihler

 

14.40-15.00    Mehdi GURRA                                                                                                   

Osmanlıdan günümüze Balkanlarda din, kültür ve kimlik: Arnavutluk Gerçeği

 

15.00-15.20         Maksud ALİ Makedonya Türklerinin Marjinalleşmesi

15.20-15.30     Tartışma

 

15.30-15.40     Ara

 

İkinci Oturum

Oturum Başkanı:      Prof.Dr.  Kâzım HACIMEYLİÇ

 

15.40-16.00    Dr. Sabri İbrahim ALAGÖZ

Bulgaristan ‘da Türk Okullarının Tarihi

 

16.00-16.20    Mehmet TÜRKER                                                                                

Bulgaristan’da Demokrasi Yıllarında Türkçe Eğitim

 

16.20-16.40   Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU                                                                                                                   

Tarihsel Süreç Çerçevesinde Bulgaristan’daki Türk Azınlığın Ana Dilde Eğitim Hakkı

16.40-17.00 Recep ÇAKO

Cumhuriyetinde Azınlıklar Bağlamında; Makedonya’da Türk Azınlığı

 

17.00-17.10 Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. SADIK AHMET SALONU

 

13 Mayıs 2010 Perşembe

 

Birinci Oturum

Oturum Başkanı:   Prof.Dr. A. Nükhet ADIYEKE

14.00-14.20    Yrd.Doç.Dr. Cengiz ÇAKALOĞLU

Yemen İsyanının Bastırılmasında Üsküp, Gilan,

Kalkandelen ve Preşova Taburları

14.20-14.40    Dr. Ömer KUL

1544 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre

Köprülü/Titov-Vélés Kazası

14.40-15.00   Dr. Emine KISIKLI

Romanya Türkleri’nin Atatürk ve Devrimlere Bakışı

15.00-15.20   Dr. İsmail ARSLAN

20.Yüzyıl Başlarında Balkanlar’dan Bir Ses:

Kâinat Gazetesi

15.20-15.40  Rifat SAİT

Balkan Ülkeleri Arasında Ortak Bir Ağ

Kurulmasında STK ve Düşünce Kuruluşlarının

Rolü

 

15.40-15.50 Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SALONU

 

14 Mayıs 2010 Cuma

 

Birinci Oturum

Oturum Başkanı:      Prof.Dr. Mehmet ERSAN

09.30 – 09.50  Özcan PEHLİVANOĞLU

Balkanlarda  Türk  Kimliğinin  Ayrılmaz  Bir  Parçası : Soykırım

09.50 – 10.10  Osman BAYMAK

Eski Yugoslavya Topraklarından Türkiye ‘ye Yapılan   Göçler

 

10.10 – 10.30  Yrd.Doç.Dr. Pınar YÜRÜR

Batı İle Entegrasyon Sürecinde Eski Yugoslavya’daki Türkler

 

10.30 – 10.50   Dr. Ahmet ŞAHİDOV

Uluslararası İlişkiler, Balkanlar ve Türkiye’nin Yaklaşımı

10.50 – 11.00   Tartışma

 

11.00 – 11.10   Ara

 

İkinci Oturum

Oturum Başkanı       Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

 

11.10 – 11.30  Prof.Dr. Kâzım HACIMEYLİÇ

Bosna Hersekte Tasavvuf ve Tekkeler

11.30 – 11.50   Eyüp SALİH

Makedonya’daki Tarikatler, Silsileleri, Maneviyat Büyüklerinin Hayatları ve  Hizmetleri

 

11.50 – 12.10  Yrd. Doç. Dr. Vicdan ÖZDİNGİŞ

Esrar Dede Tezkire‘sinde Balkanlarda Dünyaya Gelen Mevlevî Şairler ve Şiirleri

 

12.10 – 12.30   Yrd.Doç.Dr.A. Yılmaz SOYYER

İki Milliyetçilik Arasında Rumeli Bektaşiliği

 

12.30 – 12.40     Tartışma

 

YAHYA KEMAL BEYATLI SALONU

 

14 Mayıs 2010 Cuma

 

Birinci Oturum

Oturum Başkanı:   Prof.Dr. Pervin ÇAPAN

09.30 – 09.50  Prof. Dr. Âdem CEYHAN

Üsküplü Mutasavvıf- Şair Sâdeddin Sırrî Hayatı, Bazı Manzum ve Mensur Eserleri

 

09.50 – 10.10  Doç.Dr. Kenan ERDOĞAN

Balkanlardaki Sefer, Zafer ve Bozgunlarımızla İlgili Kaimî’nin Üç Murabba’ı

 

10.10 – 10.30  Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ

Taşlıcalı Yahya’nın Divanı’na Yansıyan Rumeli

10.30 – 10.50  Yrd.Doç.Dr.Selami TURAN – Kamile ÇETİN

Üsküplü İshak Çelebi’nin Dilinden Şiir ve Şairlik

10.50 – 11.00   Tartışma

 

11.00 – 11.10   Ara

 

İkinci Oturum

Oturum Başkanı:    Doç.Dr. Candan NEMLİOĞLU

 

11.10 – 11.30  Doç. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL

Rodos Adalarındaki Osmanlı Dönemi Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme

11.30 – 11.50  Yrd.Doç.Dr. Aşkın KOYUNCU

Sofya’daki Sofu Mehmed Paşa Camisi (Kara Cami)’nin Kiliseye Dönüştürülmesi

11.50 -12.10  Arş. Gör. Bahriye GÜRAY

Yeniden Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Osmanlı Eseri: Cisrî Mustafa Paşa Hamamı

12.10 – 12.30  Öğr.Gör.Neval KONUK        

Karaferye Camileri ve Namazgâhı

 

12.30 – 12.40  Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHMET AKİF ERSOY SALONU

14 Mayıs 2010 Cuma

Birinci Oturum

Oturum Başkanı:      Doç.Dr. M. Murat HATİPOĞLU

 

09.30 – 09.50  Sami Ali TORAMAN – Necmi KADİR

Batı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunları

09.50 – 10.10  Yrd. Doç. Dr. A. Galip ALÇITEPE –

Melih AKDENİZ

Kıbrıs Barış Harekâtı ve Batı Trakya Türkleri

10.10 – 10.30   Sinem TOKER

Ege ‘nin İki Yakasında Mübadelenin Bedeli

10.30 – 10.50   Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN

Türk Azınlık Bakımından Avrupa Birliği Üyesi Yunanistan’ın İnsan Hakları İhlâlleri

10.50 – 11.00   Tartışma

11.00 – 11.10   Ara

 

İkinci Oturum

 

Oturum Başkanı:      Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN

 

11.10 – 11.30  Prof. Dr. A. Nükhet ADIYEKE –

Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE

1912-24 Yılları Arasında Selanik’te El Konulan

Müslüman Vakıf Emlakı Ve Eşyası

11.30 – 11.50  Doç. Dr. M. Murat HATİPOĞLU

AB Üyesi Yunanistan’ın Kıskacında İki Türk

Topluluğu: Batı Trakya Türkleri ve Gagavuz

Türkleri

11.50 – 12.10  Abdülkadir İNALTEKİN

Avrupalı Türkler ve Avrupada Yaşayan Balkan

Türklerinin 21. Yüzyılda Avrupa’daki Geleceği

 

12.10 – 12.30  İbrahim BALTALI                                                    

Batı Trakya’da Tahrip Edilen Osmanlı Eserleri ve

Kamulaştırılan Araziler

 

12.30 – 12.40  Tartışma

 

 

 

Dr. SADIK AHMET SALONU

 

14 Mayıs 2010 Cuma

 

Birinci Oturum

Oturum Başkanı:      Prof.Dr. Hayriye Süleymanoğlu YENİSOY

09.30 – 09.50 Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI

Balkanlardan Derlenen Manilerde Kadın İmgesi

09.50 – 10.10 Arş. Gör. Elif ZENGİN

Kosova Türklerinin Atasözlerinde Ailede Eş Ve Anne Olarak Kadının Yeri        ve Önemi

10.10 – 10.30    Dr. H. Harika DURGUN

Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Bir Dergi: Âyine

10.30 – 10.50 Yrd.Doç.Dr. ELHAN YURDOĞLU(MEMMEDOV)

 

Nahcivan ve Balkan Türklerindeki  Maniler Üzerine Bazı Araştırmalar

 

10.50 – 11.00     Tartışma

 

11.00 – 11.10     Ara

 

İkinci Oturum

Oturum Başkanı:      Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN

 

11.10 – 11.30     Hayriye Süleymanoğlu YENİSOY

Bulgaristan Türklerinin Halk Kültürü

11.30 – 11.50 Doç.Dr. Mehmet Naci ÖNAL

Romanya Türklerinin Ninnileri Üzerine Bir Araştırma

11.50 – 12.10     Arş. Gör. Esin HÜDAVERDİ

Priştine Türklerinde Hayatın Dönüm Noktaları İle İlgili  Kimi Gelenekler

12.10 – 12.30     Dr.Mehseti İsmail RÜSTEMKIZI                                                                    

Balkan Efsanelerinin Nahçivan’dan Derlenmiş Efsanelerle

Karşılıklı  Mitolojik Değerlendirilmesi

12.50 – 13.00    Tartışma

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SALONU

 

14 Mayıs 2010 Cuma

 

Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı:   Prof.Dr. Ayşe ÜSTÜN

14.00-14.20     Yrd. Doç. Dr. Gözde ÇELİK

Dini Yapıda Mimari Tasvir Geleneği Bağlamında Anadolu-Balkan Kültür Ortaklığı

14.20-14.40 Mustafa GENÇ

Orta Asya’dan Balkanlara Türk El Dokumalarında Görülen Değişimler

14.40-15.00     Doç.Dr.Candan NEMLİOĞLU                                                           

Bosna-Hersek, Foça Alaca Camii’nin Türk-İslam San’atındaki Yeri ve Önemi

15.00-15.20     Nurten REMZİ                                                                                                   

Deliorman’da Türk Kültürü

15.20-15.30        Tartışma

 

15.30-15.40       Ara

 

Dördüncü Oturum

Oturum Başkanı:   Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

15.40-16.00     Doç. Dr. Hüseyin MEVSİM

Bulgar Bilim ve Siyaset Adamı Bogdan Filov’un (1883–1945) Fotoğraflarında  Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

16.00-16.20     Behicüddin Şehabi

Kalkandelen Şehrinde Halen Ayakta Olan Osmanlı (Türk) Evleri

16.20-16.40     Yrd. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK

Balkanlarda Bir Osmanlı Eseri: Otman Baba Türbesi

16.40-17.00 Doç. Dr. Mustafa ARSLAN

Balkanlarda Türk Varlığının Sosyo-Kültürel Temelleri ve Otman Baba

17.00-17.10    Tartışma

YAHYA KEMAL BEYATLI SALONU

 

14 Mayıs 2010 Cuma

 

Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı:    Prof.Dr. Adem CEYHAN

14.00-14.20   Prof. Dr. Pervin ÇAPAN        

Safâyî Tezkiresi’ne Göre Balkanlar

14.20-14.40    Yrd.Doç.Dr. Rasih ERKUL

Bosnalı Sükkerî’nin Tarih Manzumeleri Üstüne

14.40-15.00    Arş. Gör. Muhammet ÖZDEMİR

Kesriyeli Mehmet Sıtkı Akozan ve Dîvançe-İ Şinâver’i

15.00-15.20    Hasan YILMAZ

Filibeli Fânî’den Bâkî Tavsiyeler

15.20-15.30       Tartışma

 

15.30-15.40       Ara

 

Dördüncü Oturum

Oturum Başkanı:      Prof.Dr. Fazıl GÖKÇEK

 

15.40-16.00    Prof.Dr. Sema UĞURCAN

Panait İstirati’de Türk İmajı ve Türk Okuyucusunun Panait İstrati’ye Bakışı

16.00-16.20    Doç. Dr. Nesrin TAĞIZADE-KARACA

Ferit Muhiç ve ‘Zirve’ den Sesler

16.20-16.40    Yrd.Doç.Dr.Ayvaz MORKOÇ

Emine Işınsu’nun Azap Toprakları ile Ayşe Kulin’in Sevdalinka Romanlarına Yansıyan Balkan Zulmü

16.40-17.00 Yrd.Doç.Dr.Özlem NEMUTLU

Mübadele Romanlarında “Osmanlı-Türk İmajı”

17.00-17.10    Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHMET AKİF ERSOY SALONU

 

14 Mayıs 2010 Cuma

 

Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı:    Prof.Dr. A. Nükhet ADIYEKE

14.00-14.20                Prof. Dr. Turan GÖKÇE

Rodoplarda Türk İskânı: Değirmendere Köyü Örneği

14.20-14.40    -Galip ÇAĞ

Osmanlı Balkan Tarihine Bir Katkı: Manastır’ın Fethi Meselesi

14.40-15.00    Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÜNAY

Girit Kuşatması (1645-1669) Sırasında Anadolu Şehirleri  (Manisa Örneği)

15.00-15.20    Salih Erol

XIX. Yüzyıl başlarında Bir Rumeli Ayanının Doğuşu: Pehlivan İbrahim Ağa

15.20-15.30       Tartışma

 

15.30-15.40       Ara

Dördüncü Oturum

Oturum Başkanı:      Doç. Dr. Vehbi GÜNAY

 

15.40-16.00    Ciden SENA

Romanya’da Türk – Tatar Varlığının Tarihi

16.00-16.20    Necat ÇETİN

Torbalı Nahiyesi Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Göre Girit Doğumlular Üzerine İnceleme (1320 – 1928 Yılları Arası)

16.20-16.40    Ferhat BERBER

Rumeli’den Manisa’ya Yapılan Göçler (93 Harbi’nden Balkan Savaşı’na)

16.40-17.00 Arş. Gör. Bülent AKYAY

Yunanistan’ın Bağımsız Bir Devlet Olarak Kurulması Sürecinde Osmanlı Devleti İle Yunanistan Arasındaki Sınırın Çizilmesi

17.00-17.10    Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. SADIK AHMET SALONU

 

14 Mayıs 2010 Cuma

 

Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı:      Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN

14.00 – 14.20 Doç. Dr. Oktay AHMED                                                                         

Ohri-Prespa Yöresi (Makedonya) Türk Ağızlarındaki Kelime Grupları                Üzerinde Makedonca’nın Etkisi

14.20 – 14.40 Prof.Dr. Ayşe İLKER

Tan Gazetesindeki Yeni Kelimeler (Neolojizmler)  Hakkında Düşünceler

14.40 – 15.00 Serdar BULUT

Toroslarda Balkanlardan Bir İz Sekel Köyü “Gebiz”

15.00 – 15.20 Senem AKYOL

İzmir-Karakuzu ve Manisa-Araplıdan Balkanlara Şimdiki Zamanın Kullanım Şekilleri

15.20 – 15.30   Tartışma

 

15.30 – 15.40   Ara

Dördüncü Oturum

Oturum Başkanı:      Prof.Dr.Ayşe İLKER

 

15.40 – 16.00 Yrd.Doç.Dr. Necip Fazıl DURU

Arnavut Atasözleri Ve Deyimlerinde Türkçe Unsurlar

16.00 – 16.20 Abidin KARASU

Çağdaş Bulgar Dilindeki Türkçe Kelimeler

16.20 – 16.40    Öğr. Gör. EDİNA SOLAK

Bosna’da konuşulan ‘’Türkçe’

16.40 – 17.00     Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ

Boşnakçanın Söz Varlığında Türkçe Ekler

17.00 – 17.20     Arş. Gör. Abdülkadir ÖZTÜRK

Murfatlar Yazıtları

17.20 – 17.30     Tartışma

17.30 -18.00      Geğerlendirme Oturumu

ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU

KATILIMCILAR

– Prof. Dr. A. Nükhet ADIYEKE                                               Mersin Üniversitesi

-Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE                                        Dokuz Eylül Üniversitesi

– Doç. Dr. Oktay AHMED                                                          Üsküp/ Makedonya

– Arş. Gör. Bülent AKYAY                                                            Ege Üniversitesi

– Senem AKYOL                                                                        Celal Bayar Üniversitesi

– Dr.Sabri İbrahim ALAGÖZ                                                                          Bulgaristan

– Maksud ALİ                                                                                                    Makedonya

– Yrd. Doç. Dr. A. Galip ALÇITEPE                                 Celal Bayar Üniversitesi

-Melih AKDENİZ                                                              Celal Bayar Üniversitesi

– Doç. Dr. Mustafa ARSLAN                                                 Pamukkale Üniversitesi

– Dr. İsmail ARSLAN                                                                   Balıkesir Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Rıza BAĞCI                                                Celal Bayar Üniversitesi

– İbrahim BALTALI                                         Rodop Rüzgârı Dergisi- Yunanistan

– Osman BAYMAK                                                                                            Kosova

– Arş.Gör. Ferhat BERBER                                                       Hacettepe Üniversitesi

– Yrd. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK                                          İstanbul Üniversitesi

-Prof.Dr. Osman BİLEN                                                  Dokuz Eylül Üniversitesi

– Serdar BULUT                                                                          Ordu Üniversitesi

– Prof. Dr. Âdem CEYHA                                                       Celal Bayar Üniversitesi

– Yrd.Doç.Dr.Turgay CİN                                                              Ege Üniversitesi

– Galip ÇAĞ,                                                                           Sakarya Üniversitesi

– Yrd.Doç.Dr.Sabahattin ÇAĞIN                                    Dokuz Eylül Üniversitesi

– Recep ÇAKO                                                                                      Makedonya

– Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÇANDIR                                         Celal Bayar Üniversitesi

-Yrd.Doç.Dr. Cengiz ÇAKALOĞLU                               Celal Bayar Üniversitesi

– Prof. Dr. Pervin ÇAPAN                                                                Muğla Üniversitesi

– Yrd. Doç.Dr. Bilgin ÇELİK                                           Dokuz Eylül Üniversitesi

– Yrd. Doç. Dr. Gözde ÇELİK                                                Yeditepe Üniversitesi

– Kamile ÇETİN                                                        Süleyman Demirel Üniversitesi

– Necat ÇETİN                                                                                                  İzmir

– Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ                                           Dokuz Eylül Üniversitesi

– Doç. Dr. İsmail DOĞAN                                                                     Ordu Üniversitesi

– Dr. H. Harika DURGUN                                                  Celal Bayar Üniversitesi

– Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl DURU                                              Ordu Üniversitesi

– Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI                                                Başkent Üniversitesi

– Mecbure Hasanova EFRAİMOVA               Güneş Derneği Ruscuk / Bulgaristan

– Doç.Dr. Kenan ERDOĞAN                                             Celal Bayar Üniversitesi

– Yrd.Doç.Dr.Rasih ERKUL                                                     Celal Bayar Üniversitesi

– Salih Erol                                                                               Anadolu Üniversitesi

-Mustafa GENÇ                                                                           Sakarya Üniversitesi

– Prof. Dr. Turan GÖKÇE                                                                    Ege Üniversitesi

– Prof.Dr. Fazıl GÖKÇEK                                                                      Ege Üniversitesi

-Mehdi GURRA                                                                                      Arnavutluk

– Yard.Doç.Dr.Mehmet GÜNAY                                        Celal Bayar Üniversitesi

– Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN                                                                 Ege Üniversitesi

– Arş. Gör. Bahriye GÜRAY                      Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

– Prof.Dr. Kâzım HACIMEYLİÇ                                                        Bosna Hersek

– Doç. Dr. M. Murat HATİPOĞLU                              İzmir Ekonomi Üniversitesi

– Arş. Gör. Esin HÜDAVERDİ                                Priştine Üniversitesi – Kosova

– Prof.Dr.Ayşe İLKER                                                        Celal Bayar Üniversitesi

– Doç. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL                                        Gazi Üniversitesi

– Abdülkadir İNALTEKİN              Muğam Medeniyet Merkezi  Berlin /Almanya

– Doç. Dr. Nesrin TAĞIZADE-KARACA                                     Başkent Üniversitesi

– Abidin KARASU                        Sosyal Bilimler Enstitüsü – Kocaeli Üniversitesi

– Yrd. Doç. Dr. Osman KARATAY                                                Ege Üniversitesi

– Dr. Emine KISIKLI                                                                Başkent Üniversitesi

– Öğr.Gör.Neval KONUK                                                              Marmara Üniversitesi

– Yrd.Doç.Dr. Aşkın KOYUNCU                    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

– Dr. Ömer KUL                                                                         Celal Bayar Üniversitesi

– Doç. Dr. Hüseyin MEVSİM                                                    Ankara Üniversitesi

– Yrd.Doç.Dr.Ayvaz MORKOÇ                                             Celal Bayar Üniversitesi

– Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ                   Celal Bayar Üniversitesi

-Gülten Abdula NAZAR                                                                             Romanya

– Doç.Dr.Candan NEMLİOĞLU                                               Sakarya Üniversitesi

– Yrd.Doç.Dr.Özlem NEMUTLU                                             Celal Bayar Üniversitesi

– Leyla OSMANZADE                                                               Trakya Üniversitesi

– Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN                                                   Celal Bayar Üniversitesi

– Doç.Dr. Mehmet Naci ÖNAL                                                      Muğla Üniversitesi

– Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL                                                  Dokuz Eylül Üniversitesi

– Arş. Gör. Muhammet ÖZDEMİR                                              Ordu Üniversitesi

– Yrd. Doç. Dr. Vicdan ÖZDİNGİŞ                         Celâl Bayar Üniversitesi

– Arş. Gör. Abdülkadir ÖZTÜRK                                                      Ordu Üniversitesi

– Doç. Dr. Sibel PAŞAOĞLU                                                 Trakya Üniversitesi

 

– Özcan PEHLİVANOĞLU  Balkan Rumeli Göçmenleri Konfedarasyonu İstanbul

– Nurten REMZİ                                                                                      Bulgaristan

-Dr.Mehşeti İsmail RÜSTEMKIZI                                                         Azerbaycan

– Rifat SAİT                                                                                                          İzmir

– Eyüp SALİH                                                                                                   Makedonya

– Ciden SENA                                                                                                      Romanya

– Öğr. Gör. EDİNA SOLAK                                 Zenica Üniversitesi – Saraybosna

– Yrd.Doç.Dr. A. Yılmaz SOYYER                        Süleyman Demirel Üniversitesi

-Dr. Ahmet ŞAHİDOV                                                                                    Rusya

-Behicüddin ŞEHABİ                                                                              Makedonya

– Yrd.Doç.Dr. Ünal ŞENEL                                                Celâl Bayar Üniversitesi

– Prof. Dr. Feza TANSUĞ                                                       Yeditepe Üniversitesi

– Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU                           Ege Üniversitesi

– Sinem TOKER

– Sami Ali TORAMAN                    Batı Trakya Türk Öğretmenler Bir.Yunanistan

– Necmi KADİR                               Batı Trakya Türk Öğretmenler Bir.Yunanistan

– Yrd.Doç.Dr.Selami TURAN                                 Süleyman Demirel Üniversitesi

-Mehmet TÜRKER                                                                                       İstanbul

-Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN                                                            Ege Üniversitesi

– Prof.Dr. Sema UĞURCAN                                                   Marmara Üniversitesi

– Arş. Gör. Selcen ÖZYURT ULUTAŞ                                        Uşak Üniversitesi

– Prof.Dr. Ayşe ÜSTÜN                                                                Uşak Üniversitesi

– Prof.Dr. Hayriye Süleymanoğlu YENİSOY                            Ankara Üniversitesi

– Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ                                                              Ordu Üniversitesi

– Hasan YILMAZ                                                                                            Manisa

– Yrd.Doç.Dr. Pınar YÜRÜR                                                    Giresun Üniversitesi

-Yrd.Doç.Dr. ELHAN YURDOĞLU(MEMMEDOV)                          Azerbaycan

– Arş. Gör. Elif ZENGİN                                                             Selçuk Üniversitesi

Sempozyum Kapsamındaki Kültür – Sanat Etkinlikleri

Süleyman Demirel Kültür Merkezi

v   Sergi

*Orta Asya’dan Balkanlara Türk Çini Sanatı

Nâciye Nur AVLUPINAR

*Balkanlardan Sîmâlar – Fotoğraf Sergisi

Prof.Dr. Orhan TERZİOĞLU

Konser

“Kuruluştan Kurtuluşa”

Celal Bayar Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu

Şef: Prof.Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK

13 Mayıs 2010 Perşembe                20.30

‘Mevlânâ ve Sema’

Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

 

Mevlevî Âyini ve Sema Töreni

İzmir Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu

Hazırlayan: Halil İbrahim YÜKSEL

14 Mayıs 2010 Cuma                      20.30

Manisa Gezisi

15 Mayıs 2010 Cumartesi                09.00 – 11.00

(Hareket Noktası Manisa Darrüşşifası)

Akhisar Belediyesi

İlhan AYVERDİ Kültür Konağı Açılışı

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa FAYDA

15 Mayıs 2010 Cumartesi                14.00 – 16.00

Ravika Köyü gezisi – Akhisar        16.00 – 17.00

Karaağaçlı Belediyesi

Balkan Türkleri Tarihî Buluşması ve Bahar Şenliği

15 Mayıs 2010 Cumartesi                18.00

 

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.